Comparison of Some Motoric Characteristics of Kickboxing and Muaythai Athletes


Abstract views: 499 / PDF downloads: 238

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7487732

Keywords:

kickboxing, muaythai, motoric features

Abstract

While Kick Boxing is done with punch and kick strokes, Muay Thai Sports branch consists of punch and kick strokes as well as techniques with knee and elbow strokes. Kick Boxing and Muay Thai Sports branches are defense and combat sports that are played on the ring today. In addition, some competition styles of kick boxing are performed on the tatami. Kick Boxing and Muay Thai athletes need to do intense performance-enhancing training in order for the athletes to dominate each other in the styles they do. Some of the motoric features that Kick Boxing and Muay Thai athletes want to achieve are important parameters that affect the performance of athletes such as strength, speed, endurance and flexibility. In this study, the vertical jump heights, standing long jump, penta jump (five jump) test, flexibility (sit and lie down) test, Illinois agility test and flamingo balance test were measured from some selected motoric features of the athletes doing kick boxing and muay thai sports. In addition, anthropometric features of height, body weight and waist circumference measurements were made and recorded in the data collection form. In the analysis of the data, the average and standard deviation were given, the kurtosis and skewness values were checked for the normal distribution of the data and it was seen that it showed normal distribution according to the Shapiro-Wilk test. Accordingly, besides the descriptive statistics, the independent sample T test was applied. While it was determined that there was no statistically significant difference (p>0.05) between the two groups in the waist circumference measurement, vertical jump, double-foot jump, flexibility, penta jump and balance tests of Muaythai and Kickboxing participants, there was a statistically significant difference between the agility tests of the two groups. determined (p<0.05). Kickboxing and muaythai athletes, who are similar in terms of their physical characteristics, show that some of their motoric characteristics are similar in the tests.

References

Akçakaya İ. (2009). Trakya Üniversitesİ Futbol, Atletizm ve Basketbol Takımlarındaki Sporcuların Bazı Motorik ve Antropometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Trakya Ünİversitesi Sağık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, Edirne.

Akgün, N. (1993). Egzersiz Fizyolojisi, 4. Baskı, Ege Üniversitesi, Matbaası, 2, 258-260,

Alpine S. (2015). Fitness Testing Protocol. Australia: Ski And Snowboard.

Altay, F. (2001). “Ritmik Cimnastikte İki Farklı Hızda Yapılan Chaine Rotasyon Sonrasında Yan Denge Hareketinin Biyomekanik Analizi”, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.

Ambroży, T., Rydzik, Ł., Kędra, A., Ambroży, D., Niewczas, M., Sobiło, E., & Czarny, W. (2020). The Effectiveness Of Kickboxing Techniques And Its Relation to Fights Won By Knockout. Arch. Budo, 16, 11-17.

Aragon-Vargas, L. F. (2000). Evaluation Of Four Vertical Jump Tests: Methodology, Reliability, Validity, And Accuracy. Measurement In Physical Education and Exercise Science. Doi:10.1207/S15327841Mpee0404_2

Bayer, R., ve Eken, Ö. (2021). The Acute Effect Of Different Massage Durations On Squat Jump, Countermovement Jump And Flexibility Performance In Muay Thai Athletes. Physical Education Of Students, 25(6), 353-358.

Bobbert, M. F. (1990). Drop Jumping As A Training Method For Jumping Ability, Sport Med.Jan,9(1):7-22,

Brown M A. (1986). Effect of Plyometric Training on Vertical Jump Performance ın Hifh School Basketball Players. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 26: 1-4.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri.

Can, İ., Özben, M. ve Bayrakdaroğlu, S. (2017). Orijinal Araştırma / Orıgınal Artıcle A Ntrenmanlı Sporcularda Çeviklik ve Ağırlıklı Squat Sıçrama Egzersizi Esnasındaki Hız ve Güç Değerleri Arasındaki İlişki * The Relationship Between Velocity And Power Values During Loaded-Squat Jump Exercise And Agil, 12(2), 21–23

Eler, N. (2018). Farklı sporlarda antropometrik ve fiziksel uygunluk parametrelerinin incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20 (3) , 32-46

Hazar, F. ve Taşmektepligil, Y. (2008). Puberte Öncesi Dönemde Denge Ve Esnekliğin Çeviklik Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Fatih, (1), 9–12.

Karacaoğlu, S. (2015). Erkek Voleybolcularda Core Antrenmanın Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi. Burdur Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi.

Kılavuz, G. (2013). Sağlıklı Genç Erkeklerde Denge Yeteneği ve Alt Ekstremite Performans Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi.

Koç, H., ve Aslan, C. S. (2010). Erkek Hentbol ve Voleybol Sporcularının Seçilmiş Fiziksel ve Motorik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 12(3), 227-231.

Kons, R. L., Ache-Dias, J., Detanico, D., Barth, J., & Dal Pupo, J. (2018). Is Vertical Jump Height An Indicator Of Athletes' Power Output In Different Sport Modalities. The Journal Of Strength & Conditioning Research, 32(3), 708-715.

Krabben, K., Orth, D., & Van Der Kamp, J. (2019). Combat As An Interpersonal Synergy: An Ecological Dynamics Approach To Combat Sports. Sports Medicine, 49(12), 1825-1836.

Mackenzie, B. (2005). 101 Performance Evaluation Tests. London: Electric Word Plc.

Martin, R. (1957). Lehrbuch Der Antropologie. Saller, K. (Ed.). (3Th Ed.). Stuttgart: G. Fisher Verlag.

Mcardle, Wd. (1991). Exercise Physiology Energy Nutrition and Human Performance Lea and Fetsiper, Philadelphia, 85- 86.

Müniroglu, S. (1995) 4-5 Yas Grubu Çocukların Sabit Uzun Atlama, Dinamik- Statik Denge Ve Çabukluk Test Degerleri Üzerinde Bir Inceleme. Spor Bilimleri Dergisi, (6) 4.27-32, Ankara

Özder, A., Gültekin, T., Koca B., ve Akın G.. (2003). Elit Erkek Sporcularda Vücut Oranlarının Karşılaştırılması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 63-67.

Özyol, E. K. ve Gül, A. (2019). Core Antrenmanın 10-12 Yaş Taekwondo Sporu Yapan Erkek Müsabık Sporcuların Seçilmiş Bazı Motorik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi. Journal Of Physics A: Mathematical And Theoretical, 44(8), 085201. Doi:10.1088/1751-8113/44/8/085201

Paasuke, M., Ereline, J., Gapeyeva, & H. Knee. (2001) Extension Strength and Vertical Jumping Performance In Nordic Combined Athletes. J. Sports Med Phys Fitness 41:354-361

Pekcan, G. (2014). Beslenme Durumunun Saptanması, Diyet El Kitabı, (Yazarlar. Baysal A, Aksoy M, Besler T, Bozkurt N, Keçecioğlu S, Mercanlıgil Sm, Et Al.) Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, (9. Baskı),. P.108-119.

Perrin, P., Deviterne, D., Hugel, F., & Perrot, C. (2002). Judo, Better Than Dance, Develops Sensorimotor Adaptabilities Involved in Balance Control, Gait and Posture, 15, 187–194

Sadowski, J. (2005). Dominant Coordination Motor Abilities In Combat Sports. Journal Of Human Kinetics, 13, 61

Sevim Y. (2007). Antrenman Bilgisi, 8. Baskı, Gazi Kitapevi, Ankara

Sevimay, D. (1986). Okul Öncesi Çocukların Motor Performanslarının İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Saglık Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamıs Bilim Uzmanlık Tezi, S. 1-156. Ankara

Silva, J. J. R., Del Vecchio, F. B., Picanço, L. M., Takito, M. Y., & Franchini, E. (2011). Time-Motion Analysis In Muay-Thai And Kick-Boxing Amateur Matches. Journal Of Human Sport And Exercise, 6(3), 490-496.

Slimani, M., & Chéour, F. (2016). Effects Of Cognitive Training Strategies On Muscular Force And Psychological Skills In Healthy Striking Combat Sports Practitioners. Sport Sciences For Health, 12(2), 141-149

Stamford, B. (1983). The Results of Aerobic Exercise. The Physician and Sports Medicine, 1(9):145

Tamer, K. (2000). Sporda Fiziksel Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi. Bağırgan kitapevi: Ankara

Topendsports.Com, (2020). Penta Jump (5-Hop Test) Power Fitness Test (Topendsports.Com) Erişim Tarihi Aralık 2020.

Violan, M. A., Small, E. W., Zetaruk, M. N., & Micheli, L. J. (1997). The Effect Of Karate Training On Flexibility, Muscle Strength, And Balance In 8-To 13-Year-Old Boys. Pediatric Exercise Science, 9(1), 55-64.

Vuillerme, N., & Nougier, V., (2004). Attentional Demand For Regulating Postural Sway: The Effect Of Expertise In Gymnastics, Brain Research Bulletin, 63, 161–165.

Wisloff, U., Castagna, C., Helgerud, J., Jones, R., & Hoff, J. (2004). British Journal of Sports Medicine 38, Pp.285-288

Yapıcı, A., Aydin, E., Çelİk, E., ve Başkaya, G. (2016). Genç Futbolcularda Mevkilere Göre Motorik Özelliklerin Karşılaştırılması. Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 49-60.

Yıldırım, C. (2021). Voleybolcularda core stabilizasyon kuvvetinin bazı fiziksel parametrelere etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yükseklisans Tezi, Samsun.

Zorba E, ve Saygın Ö. (2009). Fiziksel Aktivite Ve Fiziksel Uygunluk. Fırat Matbaacılık, Ankara.

Published

2022-12-28

How to Cite

GÜMÜŞAY, M., AKSOY, Ömer, YILDIRIM, O., KUMAK, A., & REYHAN, S. (2022). Comparison of Some Motoric Characteristics of Kickboxing and Muaythai Athletes. International Journal of Holistic Health, Sports and Recreation, 1(1), 59–72. https://doi.org/10.5281/zenodo.7487732