Investigation of The Expectations From The Gym and Social Appearance Concerns of Individuals Using The Fitness Center


Abstract views: 224 / PDF downloads: 89

Authors

  • Özlem EKİZOĞLU Erzincan Binali Yildirim University, Faculty of Sports Sciences
  • Mehmet ACET Dumlupinar University, Faculty of Sports sciences
  • Hami YILDIRIM Dumlupinar University, Faculty of Sports sciences

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10311297

Keywords:

Expectancy, fitness, anxiety, social appearance

Abstract

This study was carried out to examine the reasons why individuals go to fitness centres, their reasons for choosing the gyms they go to, their expectations, their satisfaction with the services provided and their effects on individuals' social appearance concerns. A total of 312 athletes, 176 men and 136 women, who go to step-aerobics and fitness gyms in Giresun province and its districts, constitute the sample group of the research. A 38-question survey form and a 7-question personal information form developed by Duran (2013) to determine the expectations of those who go to bodybuilding and fitness centers are the data collection tools of the research. Evaluation of the survey as statistical procedures: k-square analyzes were made for associations with frequency and percentage (%) distribution in the SPSS 21 package program, and the significance level was determined as (p˂ 0.05). As a result, the average age of the participants in this research, which was conducted to determine the expectations and social appearance anxiety levels of individuals going to fitness centers, is 21.56±2.30, their average height is 172.99±9.06 and their body weight is 69.11±11.70. 56.4% of those responding to the survey were male and 43.6% were female; It consists of 2.2% married and 97.7% single individuals. When the participants' expectations from bodybuilding and fitness centers are examined; have high sports awareness, enjoy sports, care about their health, have no health problems, do not smoke or drink alcohol, do sports; Participant characteristics such as stress relief, health and relaxation, paying attention to the advice of friends when choosing a gym, preferring treadmills the most, finding their trainers' knowledge about their training level sufficient even though their knowledge is limited, and making their own weekly programs to lose weight are observed. When the questions and answers regarding their social appearance are examined, it can be said that the participants are self-confident.

References

Akça, N. Ş., ve Sunay, H. (2012). Özel spor merkezlerine üye olan bireylerin spora yönelme nedenleri ve beklentilerinin gerçekleşme düzeyleri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 1474-1493.

Akkoyun, İ. (2015). Yerel yönetimlere ait fitness merkezlerinde algılanan hizmet kalitesi (Elâzığ il örneği). Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Aksoylu, M. E. (2019). Spor merkezi üyelerinin hizmet kalitesi ile müşteri memnuniyetine yönelik beklenti ve algılarının değerlendirilmesi: Kozawos the club spor merkezi örneği. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Aytan Korucu, G. (2013). Kadınların spora olan ilgilerinin incelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(2), 777-790.

Baltacı, G. ve Tedavi, F. (2008). Obezite ve egzersiz. Sağlık Bakanlığı Yayınları, Ankara, 730, 13-16.

Baş, M., Çelik, A. ve Solak, N. (2017). Spor işletmelerinde algılanan hizmet kalitesi üzerine bir araştırma. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2(4), 1- 11.

Can, E. (2015). Boş zaman, rekreasyon ve etkinlik turizmi ilişkisi. İstanbul Journal of Social Sciences (10), 1-17.

Çetiner, H. (2019). Sağlık rekreasyonu kapsamında terapatik rekreasyon uygulamaları. Journal of Recreation and Tourism Research, 6(4), 405-411.

Chang, H. C. & Huang, G. L. (2006). A Study of Service Quality, Customer Satisfaction and Loyalty in Taiwanese Leisure Industry. The Journal of American Academy of Business; 9(1): 126–132.

Demirel, H. (2013). Rekreasyonel spor/fitness programı sunan işletmelerde hizmet kalitesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Doğan, S. Y. (2010). Tüketim kültüründe kadın bedeninin idealize edilmesine yönelik kadın algılamaları ve tüketim davranışlarıyla ilişkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (23), 51-59.

Duran, A. (2013). Vücut Geliştirme ve Fitness Salonlarına Giden Bireylerin Beklentileri (Lefkoşa Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Lefkoşa, KKTC

Ekenci, G., ve İmamoğlu F. (2002). Spor işletmeciliği. 2. Baskı. Nobel Yayınevi. Ankara.

Ergen, E., Demirel, H., Güner, R., Turnagöl, H., Başoğlu, S., Zergeroğlu, A. M. ve Ülkar, B. (2002). Egzersiz fizyolojisi. Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Ankara, 39-81.

Ergin, B. M., İmamoğlu, A. F., Tunç, T. Akpınar, S., ve Çon, M. (2011). Üniversite spor merkezlerindeki hizmet kalitesi boyutlarının algı ve önem düzeylerinin incelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 2(1), 41-49.

Ergin, B. M., İmamoğlu, A. F., Tunç, T., Akpınar, S. ve Çon, M. (2010). Üniversite spor merkezlerindeki hizmet kalitesi boyutlarının algı ve öneminin incelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 2(1), 41-49.

Frederick, C. M. & Ryan, R. M. (1993). Differences in motivation for sport and exercise and their relations with participation and mental health. Journal of Sport Behaviour, 16.

Frederick, C.M., Morrison, C. & Manning, T. (1996). Motivation to participate exercise affect and outcome behaviors toward physical activity, Perceptual and Motor Skills, 82.

Güdül, N., ve Ocak, Y. (2022). Bireylerin fitness salonlarına gitme nedenleri ve beklentileri. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 24(1), 23-28.DOI: 10.54614/JPESS.2022.1053356.

Gül, T. (2014). Rekreasyon olgusuna genel yaklaşım. (Ed. Yaylı, A.), içinde: Rekreasyona giriş. Ankara: Detay Yayıncılık.

Kalkavan, A., Zorba, E., Ağaoğlu, S. A., Karakuş, S., ve Çolak, H. (1996). Farklı spor branşlarında bazı fiziksel uygunluk değerlerinin sedanter grupla karşılaştırılması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(3), 25-35.

Karaman, E., ve Ekizoğlu, Ö. (2022). Spor fitness merkezi üyelerinin hizmet kalitealgısıileCovıd-19’ayakalanmakaygısınındeğerlendirilmesi. MultidisiplinerYaklaşımlaGüncelSpor Araştırmaları (Bölüm8),s. 141-158.Gazi Kitabevi.Ankara.

Karasar, N. (2004). Araştırmalarda Rapor Hazırlama. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Korkutata, A. ve Halis, M. (2015). Sportif rekreasyon işletmelerinde müşterinin personelden memnuniyetini belirleyen unsurlar: Private traınıng studıo örneği. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (8), 16-24.

Nebahat, E. (2018). Farklı sporlarda antropometrik ve fiziksel uygunluk parametrelerinin incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(3), 32-46.

Nuttall, F. Q. (2015). Body mass index: obesity, BMI, and health: a critical review. Nutrition today, 50(3), 117.

Özdilek, Ç., Bebek, Ö., Altınok, B. ve Çalık, F. (2018).” Fitness Salonu KullanıcılarınınSpor Tesisi Memnuniyet Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”, 3. UluslararasıAvrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi Tam Metin Kitabı (15-18 Kasım 2018, MardinTürkiye).

Özdinç, Ö. (2005). Çukurova üniversitesi öğrencilerinin sporun ve spora katilimin sosyalleşmeyle ilişkisi üzerine görüşleri. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 77-84.

Özgürel, G. ve Eröz, S.S. (2017). Rekreasyon işletmecilerinin yetkinliklerinin ve sektöre yönelik düşüncelerinin belirlenmesi üzerine nitel bir araştırma. Route Educational and Social Science Journal, 4(6), 12-33.

Sağıroğlu, İ., ve Ayar, H. (2017). Fitness ve crossfit merkezlerine rekreatif egzersiz amaçli katilimda etkili olan motivasyon faktörlerinin incelenmesi. Uluslararası Anadolu Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 167-179.

Sorosky, S., Stilp, S., & Akuthota, V. (2008). Yoga and pilates in the management of low back pain. Current reviews in musculoskeletal medicine, 1, 39-47.

Uluğ, N., Yılmaz, O., Kara, M., ve Özçakar, L. (2018). Effects of Pilates and yoga in patients with chronic neck pain: A sonographic study. Journal of rehabilitation medicine, 50(1).

Vardar, E. (2012). Egzersiz bağımlılığı. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 21(3), 163-173.

Vardar, S. A., Öztürk, L., Vardar, E. ve Kurt, C. (2005). Ergen sporcu kızlarda egzersiz yoğunluğu ve öznel uyku kalitesi ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi (6), 54-162.

Zmijewski, C. F., & Howard, M.O. (2003). Exercise dependence and attitudes toward eating among young adults. Eat Behav 4,181-195.

Published

2023-12-18

How to Cite

EKİZOĞLU, Özlem, ACET, M., & YILDIRIM, H. (2023). Investigation of The Expectations From The Gym and Social Appearance Concerns of Individuals Using The Fitness Center. International Journal of Holistic Health, Sports and Recreation, 2(2), 28–46. https://doi.org/10.5281/zenodo.10311297